کیهان ۱۹ آبان ی۹۷: «اروپا با آمریکا، جمهوری‌خواه با دموکرات در این دنیا اگر تنها در یک چیز اتفاق نظر داشته باشند آن، «دشمنی با نظام است!»
سند این ادعا، «عملکرد» آن چند کشور اروپایی و این دو حزب آمریکایی دست‌کم طی۵ سال گذشته است!
مگر پومپئو جدیدا نگفت: «ائتلاف بزرگی داریم که به ما در تحریم‌ها کمک می‌کنند. کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای خاورمیانه از تحریم‌ها حمایت می‌کنند. حتی ۳ کشور اروپایی هم با اینکه در برجام ماندند، از تحریم‌ها حمایت می‌کنند!»
اینگونه ذوق‌زدگی درباره پیروزی دموکراتها در مجلس نمایندگان آمریکا، آیا به این معنی نیست که هیچ عُرضه و توانی برای اداره امور کشور نداریم و به آمدن و رفتن یک جریان آن هم چند هزار کیلومتر آن طرف‌تر دل خوش کرده‌ایم؟!
مرور تاریخ نشان می‌دهد کینه و دشمنی دموکراتها هیچ از کینه و دشمنی جمهوری‌خواهان کم نداشته و این جریان حتی بیش از جمهوری‌خواهان(بیش از دو برابر) نظام را تحریم کرده است!»

 


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah