به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی در اطلاعیه خود از جمله نوشته است: «برای آزادی «م ع ل م» در بند و بهبود معیشت و زندگی معلمان سرزمینم و برای حمایت و اصالت‌بخشی به فعالیت‌ها و اعتراض‌های مدنی و مسالمت‌آمیز، از اعتصاب معلمان در روزهای ۲۲ و۲۳ آبان حمایت می‌کنم.»
در اطلاعیه نرگس محمدی همچنین آمده است: «کودکان این سرزمین «آ ز ا د گ ی» را از معلمانشان می‌آموزند و آزادی معلمان در گرو تحقق آزادی بیان و اندیشه‌شان است. کودکان این سرزمین «ص ل ح» و «س ع ا د ت» را از معلمانشان می‌آموزند و سعادت معلمان در تحقق زیست انسانی‌شان است.»