اعتراف جواد ظریف به پولشویی در رأس نظام ولایت فقیه

ظریف می گوید:پول‌شویی در نظام «یک واقعیت است» و از این وضعیت «خیلی‌ها نفع می‌برند».
ظریف در حالیکه به در می گوید که دیوار بشنود اضافه می کند:«کسانی که گردش مالی یک معامله‌شان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، آن قدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی بکنند.
کل بودجه وزارت خارجه ١١٠٠ ميليارد تومان است و این مبلغ كمتر از بودجه فرهنگی برخی دستگاه‌های فرهنگی است که با بعضی ارگان‌های قدرتمند ارتباط دارند. ما نمی‌توانيم با آن فضاسازی مقابله كنيم».