سحرگاه امروزسه شنبه ۲۲ آبان ۹۷، شراره الماسی به اتهام قتل همسر (پنج سال پیش )در زندان مرکزی سنندج اعدام شد.