دومعلم پیروز نامی، فوق لیسانس کامپیوتر و دبیر ناحیه چهار اهواز و علی کروشاتی، لیسانس زبان

انگلیسی و دبیر ناحیه یک اهواز که به ترتیب دبیر و نائب رئیس کانون صنفی معلمان خوزستان بامداد

سه‌شنبه 22 آبان ازسوی سپاه چهارشیراهواز دستگیر شدند.
بعدازدستگیری این دومعلم وزارت اطلاعات جنایتکار ازطریق موبایل پیروز نامی که از جمله ادمین‌های کانال

خبری کانون معلمان خورستان است خبر جعلی لغو تحصن را در کانال کانون خوزستان منتشر میکردند.

24 آبان 97