سایت تزاریسم آمریکا در ۲۲ آبان ۹۷ گزارشی از دومین دور تحصن سراسری معلمان در ایران منتشر کرد.

تزاریسم با عنوان «ایران : اعتصاب سراسری معلمان در میان بحران شدید و فزاینده اقتصادی» نوشت: «بحران اقتصادی که رژیم ایران را گریبانگیرخود کرده است ، به طور فزاینده ای اعتراضات فراوانی را از سوی مردم در تمامی اقشار مردم به وجود آورده است. امروز، پس از دعوت به یک اعتصاب سراسری توسط شورای هماهنگی اتحادیه معلمان (CCTU) تعداد زیادی از معلمان دست به اعتصاب در بیش از ۱۰۰ مرکز آموزشی و در ۵۴ شهر عمده مانند تهران، کرج، اصفهان، یزد، کرمانشاه، اهواز، شیراز، همدان، بوشهر اردبیل، ایلام، تبریز و..  زدند .
https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah