فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی رژیم اعلام کرد نیروهای امنیتی دانمارک یکی از کارگزاران پروژه اتمی رژیم که توسط اتحادیه اروپا و آمریکا لیست‌گذاری شده بود را در فرودگاه دانمارک دستگیر و روانه زندان کرده‌اند.
فرد دستگیر شده جواد رحیقی نام دارد. او بعد از خارج شدن از لیست تحریم، چندین بار به آمریکا و اروپا سفر کرده بود. نیروهای امنیتی در فرودگاه کپنهاک دانمارک، زمانی که این فرد از گیت مربوطه عبور می‌کنند، او را متوقف کردند وبعدازبرخورد تحقیرآمیز در زیرزمین فرودگاه نگه می‌دارند. مأموران فرودگاه گفته‌اند این کارگزار رژیم به‌صورت غیرقانونی وارد خاک دانمارک شده است.
انتشار خبر دستگیری این کارگزار اتمی رژیم دو هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که دانمارک یکی از تروریستهای رژیم در این کشور را بازداشت کرد. سرویس اطلاعاتی دانمارک سه‌شنبه ۸آبان ۹۷یک مأمور وزارت اطلاعات رژیم ایران که قصد یک حمله تروریستی در دانمارک را داشت دستگیر کرد.
فین بورچ اندرسون Finn Borch Andersen رئیس سرویس امنیتی دانمارک گفت: فرد دستگیر شده یک شهروند نروژی با اصلیت ایرانی است. او گفت رژیم ایران یک حمله تروریستی را در دانمارک طراحی کرده بود.

25 آبان 97