تجمع بزرگ کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با شعار بازاری با غیرت حمایت حمایت

تجمع اعتراضی کارگران فولاد اهواز

سخنرانی اسماعیل بخشی درجمع کارگران معترض نیشکرهفت تپه