بازتاب اخبار تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و  کارگران نیشکر هفت‌تپه در رسانه‌های انگلیسی زبان

27 آبان 97