در پی تظاهرات بزرگ مردم و کارگران نیشکر هفت تپه و تجمع ایشان در مقابل دادگاه شهر شوش، ۵ کارگر دیگر بازداشت شدند.
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، امروز دوشنبه ۲۸ آبان ماه، تعداد زیادی از مردم و کارگران نیشکر هفت تپه به همراه با خانواده های کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه پس از تظاهرات در شهر به مقابل دادگاه شهر شوش رفته و خواهان آزادی همکاران خود شدند. به ایشان گفته شد که جلسه ای در داخل دادگاه در حال برگزاری است. پنج تن از نمایندگان کارگران با مراجعه به دادگاه خواهان تعیین تکلیف و آزادی بازداشت شدگان شدند. اما ماموران در دادگاه اقدام به بازداشت آنها کرده و اجازه خروج به ایشان ندادند. از اسامی این ۵ کارگر هنوز اطلاعی در دست نیست.