سخنان یک بانوی هم وطن لُر در حمایت از اعتراض کارگران هفت تپه و فولاد اهواز :
ئه لورستون مه خیلی ناراحت مشم وقتی تلویزیونه سیل میکنم چونکه ئی کارگرای هفت تپه و با او کارگرای اهواز که تظاهرات کردن اون روز خودم داشتم نگاه می کردم. میگن گرفتن بردنشون چهار پنج ماهه حقوقشون نگرفتن آخه کارگر نباید بره زندون معلم نباید بره زندون برید او دم کلفتاتون را بیرید. به خدا مرم ایران خیلی نجیب اند در برا بر ای بکش بکش ها و شل کوت کردنا این بانوی لر با لهجه شیرین لری می گوید وقتی تظاهرات کارگران اهواز و هفت تپه را از تلویزیون دیده خیلی ناراحت شده و می گوید جای کارگر و معلم زندان نیست . درود به شرفت. اما وقتشه وریزیم
دوشنبه ۲۸ آبان

 

امروز دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی درحمایت از معلمان و کارگران تجمع کردند
و اتحاد خود را با کارگران هفت تپه را اعلام کردند

همچنین امروز دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران به اعتراضات #کارگران_هفت_تپه و فولاد اهواز پیوستند و اقدام به تحصن اعتراضی نمودند.
دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷