صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه رژیم اعتراف ظریف به پولشویی گسترده در نظام را چون «خنجری» دانست که به «قلب نظام» فرو رفت و از وی خواست از بیان سخنانی که «هیچ وجهی» ندارد، خودداری کند.
صادق لاریجانی گفت: «اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا این موضوع را به قوه قضاییه اطلاع نداده‌اید؛ این موضوع نیز مانند بحث واردات غیرقانونی خودروها است که بعد از چند ماه به اطلاع قوه قضائیه رسید».
وی افزوده که «قانون مبارزه با پولشویی در دهه ۸۰ به تصویب رسیده است و بر اساس آن کسانی که از پولشویی اطلاع دارند، موظف به اعلام آن به مرجع قضایی هستند. توقع نمی‌رود برخی مسئولان سخنان مجمل و دوپهلویی بر زبان بیاورند که موجب سوءاستفاده دشمنان شود».
وی از همه مسئولان جمهوری اسلامی به ویژه «افرادی که در دولت و در میدان اصلی کارزار حضور دارند» خواسته «مراقب» اظهارات خود باشند و گفته که «مسئولان نباید سخنانی به زبان بیاورند که مانند خنجر به قلب نظام فرو برود».

28 آبان 97

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah