ایران ۴ کارگر را که برای حقوق پرداخت نشده تظاهرات می کردند را دستگیر می‌کند

آسوشیتدپرس:
مقامات ایران ۴ کارگر را درخوزستان، استان جنوب غربی دستگیر کرده‌اند که بخاطر عدم پرداخت چندین ماه حقوق شان تظاهرات کرده بودند.

در روزهای اخیر بسیاری از مردم در همبستگی با کارگران اعتصابی کارخانه نیشکر هفته تپه در تظاهرات‌ها شرکت کرده‌اند…

رژیم ایران دست به گریبان بحران اقتصادی است و در ماه‌های اخیر تظاهراتی وجود داشته است.

این درحالی که مقامات رژیم تلاش می‌کردند تاثیرات تحریم‌های احیا شده آمریکا را کم اهمیت جلوه دهند.