هدر نائورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک تودهنی به خامنه ای در صفحه توئیتر خود به یاوه گویی های وی واکنش نشان داد و در حمایت از کارگران هفت تپه نوشت: «خامنه‌ای ادعا می‌کند که هیچ مردم‌سالاری‌ای در دنیا مانند مردم‌سالاری در ایران واقعی نیست.» «یادآوری: مردم‌سالاری‌های واقعی کارگرانی را که به شکل مسالمت‌آمیز به دستمزد پرداخت نشده خود اعتراض می‌کنند دستگیر نمی‌کنند.»

29 آبان 97