روز سه‌شنبه ۲۹ آبان ۹۷ گروهی از اعضای مجلس رژیم از جبهه پایداری طرحی برای استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه رژیم به خاطر اعتراف به پولشویی گسترده در نظام تدوین کردند که گویا هنوز ارائه نشده است.

آنها خواستار حضور ظریف در کمیسیون امنیت مجلس شد ه بودند. حسینعلی حاجی دلیگانی، احمد علیرضا بیگی، محسن کوهکن، نادر قاضی‌پور، اکبر ترکی، مجید ناصری‌نژاد، ضیاءالله اعزازی، محمد حسن‌نژاد، سیدجواد حسینی‌کیا، اکبر رنجبرزاده و محمدعلی پورمختار امضاکنندگان این طرح هستند.