به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، روز جاری چهارشنبه ۳۰ آبان‌ماه،  به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد.

او ۷ سال از محکومیت خود را پشت سر گذاشته بود و آخرین بار به دلیل درگذشت دخترش هما سلطانی در روز شنبه ۱۳ مرداد به مرخصی آمده و یکشنبه ۶ آبان جهت سپری کردن ادامه محکومیت خود به زندان اوین بازگشته‌بود.

“هما سلطانی” دختر «معصومه دهقان»، آموزگار و «عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دربند، ۱۲ مرداد، در ۲۷ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشته بود و این وکیل دادگستری، شنبه ۱۳ مرداد ۹۷ به مرخصی آمده بود.

 

چهارشنبه ۳۰ آبان ۹۷


https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah