وزیر خارجه بریتانیا رفته ایران اما نگذاشته اند با نازنین زاغری در زندان دیدار داشته باشد، عوضش گولش زده اند که بیا با دخترش و عروسک هایش بازی کن!

جنتلمن انگلیسی هم برای اولین بار در زندگی کتش را به دستگیره در آویخته و مشغول بازی شده!
حالا برای این بچه چه فرقی میکند که این بابا پرنس چارلز است یا جرمی هانت یا بوریس جانسون یا سفیر هلند در لوکزامبورگ؟
دختر معصوم چه میداند که این اداهای و عکس انداختن های «مرضی الطرفین» برای فریب افکار عمومی است. دولت فخیمه رفتارهای احمقانه تر از این را هم از جنازه ای که سرپا نگهش داشته تحمل میکند و به عروسکبازی در انظار ادامه میدهد.
آخ آخ، رژیم اسلامی پدر انگلیس ها را درآورد و جرمی هانت را سر کار گذاشت!
(ممنون از پیوندآقای خرسندی که این عکس را با تفصیلش برای پدر کارسازی کرد.)

30 آبان 97