حفیظ الله مرادزهی یک جوان بلوچ و برادر ایرج مرادزهی است که توسط ماموران حکومتی کشته شد. ماموران سرکوبگر و جنایتکار کلانتری ۱۲ به شدت اورا شکنجه داده اند تا از وی به اجبار اعتراف بگیرند. آنها برای گرفتن اثر انگشت نزدیک بوده انگشتش را بشکنند تا اعترافی بدین مضمون که «خودم به برادرم شکیک کردم! و مورد شکنجه قرار نگرفتم و خودم مقصر بودم» از وی بگیرند.
وی بخاطر مقاومت برای امضا و انگشت نزدن نیز مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته است.

آبانماه 97