دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای در روز ۲۲ نوامبر ۲۰۱۸ (یکم آذر ۹۷) نوشت که حکومت ایران سرکوب معلمان و فعالین کارگری را به خاطر سازمان دادن تظاهرات مسالمت آمیزافزایش داده است. نمایندگان سندیکای کارگران زندانی شده اند . ۱۳ نوامبر شورای صنفی معلمان یک تحصن اعتراضی برای به پایین بودن حقوق و وضعیت معیشتی را سازمان داد . این دومین تجصن اعتراضی از ابتدای سال تحصیلی جدید بود .
مایکل پیج، از مقام‌های دیدبان حقوق بشر، با اشاره به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی اخیرا درباره «اتحاد ملی و مقاومت در برابر فشار خارجی» صحبت می‌کنند گفت: چنین اظهاراتی، وقتی آنها فعالان کارگری و معلمان را به خاطر خواست دستمزد عادلانه به زندان می‌اندازند، «پوچ است».