در حالی که خامنه ای به صراحت در یک سخنرانی گفت جنگی در کار نیست و نظام در محاصره بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و تحریم و انزوای بین المللی است پاسدار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده یگان هوافضای سپاه پاسداران در یک قمپز درکردن ادعا کرد که پایگاههای آمریکا در کشورهای همسایه ایران« گوشت زیر دندان »سپاه پاسداران هستند! پاسدار حاجی زاده چهارشنبه ۳۰ آبان ۹۷ در یک برنامه تلویزیونی گفت: «پایگاه های العدید و‌ ظفره کمتر از ۳۰۰ کیلومتر و پایگاه قندهار ۴۰۰ کیلومتر با ما فاصله دارند. این پایگاه‌ها‌ گوشت زیر دندان ما هستند و تکان بخورند آنها را می‌زنیم.»
وی گفت: «همین شرایط در دریا هم هست. امروز به موشک های دریایی رسیدیم که برد ۷۰۰ کیلومتری داریم که قابل استفاده در دریای عمان است و ناوهای هواپیمابر آمریکا برای ما یک سیبل هستند.» تا کنون بارها اسرائیل در سوریه پایگاههایشان را هدف قرار داده اما جرات نکردن پاسخی بدهند حالا میخواهد به پایگاههای آمریکا حمله کند ! تو مگه دندون داری بزمجه!