اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز جمعه ۲ آذر ۹۷ اعلام کرد :علیرغم اینکه در جریان آزادی سه تن از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه به آنان اعلام کرده بودند مراحل اداری آزادی اسماعیل بخشی در جریان است اما اسماعیل بخشی و سپیده قلیان آزاد نشدند.