مامورین زندان مرکزی کرج پس از بازرسی سلول زندانی سیاسی مهدی فراحی‌شاندیز وی را مورد تهدید قرار دادند.
روز چهارشنبه ۳۰ آبان ماه۹۷، ماموران زندان مرکزی کرج سلول زندانی سیاسی مهدی فراحی‌شاندیز را مورد بازرسی قرار داده و تمامی دفاتر و دست‌نوشته های او را ضبط کردند. ماموران، این زندانی سیاسی را تهدید کردند که وی را مورد تنبیه قرار داده و به سلول انفرادی و قرنطینه منتقل خواهند کرد. از علت این اعمال زندانبانان اطلاعی در دست نیست.
ماموران همچنین هم سلولی‌های آقای فراحی را احضار کرده و از آنها در رابطه با شعار علیه خامنه‌ای و صحبت‌های وی علیه سران حکومتی بازجویی کردند.
لازم به ذکر است که پیش از این در سال ۹۶ با اتهامات واهی به قرنطینه منتقل و پس از ضرب‌وشتم توسط رییس زندان دچار شکستگی پهلو و ناشنوایی گوش چپ شد.
مهدی فراحی شاندیز در سال ۹۲ نیز در زندان اوین بر اثر ضرب‌وشتم توسط عوامل زندان دچار نقص در بینایی چشم راست شده است. به‌طوری که در چشمش یک لکه سیاه بوجود آمده که مانع بینایی چشم راست است.
مهدی فراحی‌شاندیز متولد ۱۳۴۰فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان است.