شورای صنفی نهادی است در جهت بررسی، پیگیری و نظارت همه جانبه بر امور صنفی و رفاهی دانشجویان؛ به منظور ساخت محیطی مطلوب برای اهداف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.
مدتیست که دانشجویان به دلایل متعدد از اعضای شورای صنفی مکدرند. شورای صنفی کانال ارتباطی دانشجویان و مسئولین می‌باشد و فاقد هرگونه قدرت اجرایی در حیطه رفع مشکلات قشر دانشجو است. صد البته اعضای این شورا متعهد شدند که در جهت دفاع از حقوق شریف دانشجو از انجام هیچ کاری مضایقه ننمایند. لذا بر آن شدیم تا برای شفاف‌سازی اعمال صورت گرفته در چند ماه اخیر که از جانب تک تک اعضای این شورا از مسئولین ذیربط مطالبه شده‌اند، این بیانیه را شکل دهیم.

اهم مطالبات صورت گرفته به شرح زیر می باشند:

تشکیل جلسه بازنگری بر قیمت های بوفه تاک در پایان مهرماه
افزایش حجم و کیفیت دسترسی به اینترنت در سطح دانشگاه و خوابگاه‌ها
▫️پیگیری شدید در رابطه با مشکلات مطرح در خوابگاه محبی اعم از: فاضلاب، نفوذ آب، درزگیری پنجره‌ها با فوم های خودپر شونده و …
یکی کردن بوفه خوابگاه امیرالمونین به صورت سرخود و بدون برگزاری نظرسنجی و اطلاع قبلی که شورای صنفی برای نظارت بر این امر، یک گروه ۵ نفره از دانشجویان برای مقایسه قیمت های بوفه و شهر سهند، تشکیل داد.
▫️ پرداخت حق‌التدریس دانشجویان که بارها و بارها شاهد بدقولی از سوی مسئولین بودیم.
▫️طرح بیمه‌ی دانشجویی که با وجود پیگیری های شدید شورای صنفی، از سوی مسئولین مسکوت ماند.
▫️پیگیری های متعدد در رابطه با کیفیت، کمیت و وضعیت سرویس های دانشجویی و تاخیرهای بوجود آمده و روش های رفع آنها
مراجعات متعدد اعضای شورا به سلف مرکزی و نظارت بر مراحل طبخ غذا که با وجود این مراجعات، مسئولین توجیه و دلیل محکمه‌پسندی برای کیفیت غیرقابل قبول و پایین غذاهای توزیعی ندارند.

موارد فوق به مراتب به سمع و نظر مسئولین اجرایی مربوطه رسیده‌اند و ایشان همکاری همه جانبه و رفع این مشکلات را به اعضای شورا وعده داده‌اند، لیکن تا به امروز هیچ گونه فعالیت ثمربخشی در جهت احقاق حقوق مشروع ذکر شده از جانب مسئولین اجرایی، صورت نگرفته است. صحت ادعاهای این مجموعه در صفحاتی که این مسئولین برای یادآوری و تذکر به خود می‌نگارند نیز مشهود است اما به عقیده ما، آن صفحات به نوعی دفترچه خاطرات افراد یادشده میباشد که جز خاطره ای تلخ برای دانشجو و البته خاطره خوش برای ایشان نمی باشد.
مسئولین به ظاهر متعهد به دانشجو! ما برای رفع مشکلات و احقاق حقوق دانشجویان که از طریق شما می‌بایست جامه عمل به خود بپوشند، بنا را بر همکاری دوستانه و روابط صلح آمیز نهادیم اما بی‌تفاوتی و تناقض بین گفتار و عمل‌تان چاره‌ای جز مطالبه سرسخت و اعتراضی و برایمان نگذاشته است و از تمامی دانشجویان آگاه و مسئولیت‌پذیر خواستار همراهی در این راه هستیم.
این نکته نیز بر ما عیان است که تنها امید و باور این شورا، شما دانشجویان عزیز می باشید که با پشتوانه محکمتان، قادر به انجام هر کاری می‌باشیم.

در نهایت با قلبی آکنده از اندوه و حسرت و مشتی گره کرده به نشانه خشم و عصبانیت به تمامی مسئولین در راس امور اجرایی متذکر می‌شویم، که بزرگترین مقام دانشگاه کوچکترین خادم دانشجوست.

منبع:کانال شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند