چهارم آذر برابر با ۲۵ نوامبر به عنوان «روز جهانی رفع خشونت علیه زنان» از سوی سازمان ملل تعیین شده است. این روز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ به عنوان یک روز جهانی نامگذاری و تصویب گردید.
نامگذاری این روز به خاطر ترور «سه خواهر میرابال»، از فعالان سیاسی جمهوری دومینیکن در سال ۱۹۶۰ بود. سه خواهری که در مبارزه با «رافائل تروخیو»، دیکتاتوردومینیکن، توسط عوامل وی به قتل رسیدند.
این نوع از خشونت در کشور ما سیاستی نهادینه شده است. سیاست آپارتاید جنسی که ناشی از تفکر زن ستیز آخوندها می باشد. این خشونت‌ نهادینه شده حکومتی وقتی با خشونت ناشی از فرهنگ و مناسبات طبقاتی و مرد سالارانه ترکیب می شود که در ایران آخوندها مروج و مجری آن هستند یک بی حقوقی و بیپناهی برای زنان و دختران میهن ما بوجود آورده است . با این همه زنان میهن ما پیشاهنگان مبارزه علیه رژیم زن ستیز آخوندی هستند. مبارزه با سیاست و فرهنگ زن ستیز آخوندها را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.