بنابه خبر رسیده ماموران سرکوبگر رژیم به منظور دستگیری علی نجاتی رئیس اسبق و عضو کنونی سندیکای کارگران شرکت نیشکرهفت تپه  به منزل مسکونی وی هجوم بردند اما به دلیل عدم حضور وی موفق به دستگیری وی نشدند.
سه شنبه ۶ آذر ۹۷