بانک مرکزی اعلام کرد، متوسط بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، طی آبان ماه سال ۱۳۹۷ در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است. بر پایه گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم #اقتصاد #ایران در دوازده ماه منتهی به آبان‌ ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۸.۴ درصد بوده است. به عبارت ساده‌تر مقایسه متوسط رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی طی ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه گذشته با دوره مشابه سال پیش از آن، نشان دهنده افزایش بیش از ۱۸ درصدی میانگین قیمت‌هاست. این نرخ در مهرماه ۱۵.۹ درصد اعلام شده بود.