هشدار!
مراقب باشید یک سایبری بنام ( بهرام )‌ درحال انتشار فایلی آلوده به ویروس خطرناک برای جمع آوری اطلاعات شخصی شما در تلگرام است
لطفا روی این بسته و فایل مطلقا کلیک نکنید.