به گزارش صدای آمریکا برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۸ آذر ۹۷ در یک نشست خبری در حومه واشنگتن گفت که این برعهده خامنه ای رهبر جمهوری اسلام است که عنوان «بزرگترین دولت حامی تروریسم» را از ایران بردارد و به نفع مردم ایران اقدام کند.
آقای هوک پس از حضور در یک پایگاه نظامی که به نمایش تجهیزات ارسالی جمهوری اسلامی به گروه های شورشی اختصاص داشت با خبرنگاران گفتگو کرد.
برایان هوک به عنوان رئیس «گروه اقدام ایران» در ابتدای این نشست از «فشار حداکثری بر ایران» گفت و یادآور شد: «رهبر جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیرد که دولتش را همچنان به عنوان بزرگترین حامی تروریسم نگه دارد یا به نفع مردم ایران اقدام کند.»
وی گفت: «مردم ایران بسیار با تمدن هستند، آنها تمدن کوروش کبیر را دارند. در همین سالن می شد به جای تجهیزات نظامی، نمایشگاه فرهنگی ایران باشد.» پ.ن- خامنه ای در یک حالت برزخ و در بن بست و بر سر دوراهی گیر کرده؛ فقط باید با قیام مردم ایران جاکنش کرد!

8آذر97