روز چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷، چندین تن از ماموران زندان خوی بدون ارائه هیچ گونه دلیل مشخصی اقدام به بازرسی وسائل زینب جلالیان زندانی سیاسی  کرد محکوم به حبس ابد، کرده و کلیه وسائل شخصی وی از جمله پتو، لباس‌های شخصی، کتاب و دسته‌نوشته‌هایش را ضبط کرده‌اند.