روز پنجشنبه ۸ آذر ۹۷مجلس ٰرژیم طرحی برای کاهش مصرف انرژی مورد بررسی قرار داد که بنا بر این طرح سهمیه بنزین هر ایرانی روازنه ۲۰ لیتر بنزین خواهد بود.
در این رابطه احمد امیرآبادی فراهانی عضو مجلس رژیم گفت: «از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطالعاتی در حال انجام است که هر ماه به هر ایرانی ۲۰ لیتر بنزین با قیمت ده هزار ریال بدهند. درحالی‌که میزان مصرف میانگین روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین است، با اجرای این طرح میزان مصرف این فرآورده به ۵۶ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.» فرانسوی ها در اعتراض به گران شدن شش سنت بنزین پاریس را به آتش کشیدن! بلند شوید وگرنه نظام تحریم هایی که علیه سیاست های ضد مردمی و تروریستی اش است را روی دوش شما مردم ایران سوار می کند.