متن پیام

رئیس دادگستری شوش خیلی خوب میدانید که علی نجاتی نماینده کارگران بوده و عضو سندیکا است. فرمایش میکنی دستگیری نجاتی ربطی به مطالبات کارگران هفت تپه ندارد؟ پس میشود بفرمایید چرا چندین بار در همین شوش برای مسایل هفت تپه دادگاهیش کردید؟ چرا چندین بار دستگیرش کردید؟ چرا از کار اخراجش کردید و سال ها بعد با اعتراض و شکایت و هزینه زیاد توانست بازنشسته بشود؟ چرا در همه پرونده هاش برای کارگران از او سوال کردید؟ منظورتان این است که این دستگیری ربطی به این سری اعتراضات ندارد؟ مگر فرقی دارد؟ نجاتی یکی از ده ها کارگری است که برای مطالبات کارگران هفت تپه آزار و اذیت شده است. اسماعیل بخشی هم ربطی به مطالبات کارگران هفت تپه ندارد؟ عجبا !
آقای جعفری چگنی! کارگران به خوبی میدانند که ماجرا از کجا آب میخورد. شماها مدافع کارفرماها هستید و زورتون به کارگران میرسد. شما برای امنیت کارفرماها توی سر ما میزنید. علی نجاتی و اسماعیل بخشی و دیگران هم برای شما حکم مزاحم دارند که میخواهید چند صباحی تو زندان نگه دارید تا کارفرماها بتواند درست و حسابی هفت تپه را نابود کنند.
نجاتی و بخشی دوستان، همکاران و صدای حق طلبی ما هستند. ما پشتیبان آنها خواهیم بود. راستی چرا اگر نجاتی برای حکم قبلی باید دستگیر میشد به خانه او حمله ور شدید؟ بدون حکم؟ چرا این مرد با سن و سال که ناراحتی قلبی دارد را ضرب و شتم کردند؟ چرا برایش احضاریه نفرستادید که حکم حبس داری برو زندان. باید میریختند در خانه و جلوی خانواده او را کتک کاری میکردند؟
اسماعیل بخشی که یکی از نمایندگان ما در این اعتراضات بود چرا ضرب و شتم و کبود و زخمی شده ؟ باور کن رییس! اصلا حرف هایتان فقط برای سیستم خودتان خوب است. راستی اگر پرونده نجاتی برای این اعتراضات نبود چرا همان شبی که دستور بازداشت نمایندگان کارگری را صادر کردید دستور بازداشت نجاتی هم صادر شد؟! می بینید ما هم خبرهایی داریم!
ما تا خلع ید بخش خصوصی و بازگرداندن شرکت به بخش دولتی و زیر نظر کارگران و آزادی بخشی و نجاتی اعتراض خواهیم کرد. باور کنید هر چه بیشتر از این دروغ ها بشنویم بیشتر مطمئن میشویم که شماها قطعا به نفع ما نیستید، هیچ، علیه ما هم هستید.
انتشار از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.
۹ آذر ۹۷