مهندس کاظمی نماینده تام الاختیار مالک هفت تپه توسط مدیران استان و شهرستان به کارگران معرفی شد
کاظمی در جمع کارگران هفت تپه گفت: هفت تپه مهم است و کارگران به اهمیت آن واقف هستند .بنده طی نشست با اسد بیگی و مدیران استان قرار شد با اختیارات تام شرکت را بچرخانم و وکالت تام با تضامین دارم.
کاظمی در حضور کارگران گفت: من همیشه با صداقت کار کردم و از حقوق حقه کارگران و مدیران پشتیبانی میکنم و این دفعه با اختیارات تام جز خرید و فروش شرکت آمده ام
کاظمی افزود: درست است یکی از خواست های کارگران برگشت شرکت به دولت است ولی هرکدام از این جریان که دولتی شود یا خصوصی بماند معایب و محاسن دارد ولی کارگران به فکر برداشت نیشکر باشند و این دفعه اختیارات من تام است و من را در رساندن هفت تپه با اولویت تامین حقوق پرسنل به هفت تپه ای آباد یاری رسانند! پ.ن: نگرانی اش برداشت نیشکر است نه حقوق کارگران!زندانیان را آزاد کنید. حقوق ها را کامل و یک جا پرداخت کنید و اداره شرکت توسط کارگران را بپذیرید.

10 آذر 97