یکی از شاخص های ملی و مردمی بودن یک حکومت احترام و وفاداری آن به تاریخ و فرهنگ و الگوها و سمبل های ملی است. حکومتی که رشیدترین فرزندان این مرز و بوم که از نوادگان سرداران و سالاران ملی ایران هستند را زندانی وشکنجه و اعدام کرده و می کند. رژیمی که مجسمه ها یاد بود سرداران ملی را نابود می کند. رژیمی که حتی به مزار قهرمانان ملی رحم نمیکند یک رژیم ضد ملی و ضد ایرانی است. اما بد نیست این را از زبان «حسن‌نژاد» نماینده مجلس رژیم از مرند و جلفا بخوانیم:
« مردم برای فاتحه بر سر مزار «ستارخان» با ترس و لرز حضور پیدا می‎کنند که مبادا انگ تجزیه طلبی و پانترکیزم به آن‎ها زده شود. ستارخان پایه‎گذار مجلس ملی بود اما امروز یک عکس از او در مجلس نصب نشده است.» اگر باشد باید تعجب کرد. براندازان امروز رهروان راه سرداران و مجاهدان و فدائیان مشروطه هستند و شما واپسگرایان پیرو شیخ فضل الله نوری.

11 آذر97