دادگاه فدرال آمریکا سند صد صفحه ای غرامت ۱۰ میلیارد دلاری به خاطر نقش‌آفرینی رژیم ایران در تنش گروه‌های عراقی با نیروهای آمریکایی بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ را بررسی می کند.

این دادگاه قرار است امروز دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷نقش‌آفرینی رژیم ایران در کشته شدن بیش از ۱۰۰۰ نظامی آمریکایی در عراق بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ را مورد بررسی قرار دهد.
در دادگاه فدرال آمریکا سند ۱۰۰۰ صفحه‌ای علیه رژیم جمع آوری شده است.
در این اسناد بە ھزاران بمب ساخت رژیم ایران اشارە شدە کە در اختیار گروھھای تندرو عراقی قرار گرفت و یا آموزش تروریستھای عراقی در ایران تا بە نیروھای آمریکایی ضربە وارد سازند. سپاە پاسداران سالھا جنگ گروھھای تندرو عراقی علیە آمریکا را ھدایت کرد.
مطرح‌کنندگان پرونده نقش‌آفرینی نظام ایران در کشته شدن بیش از ۱۰۰۰ نظامی آمریکایی در عراق در تلاش هستند۱۰ میلیارد دلار غرامت از برخی بانک‌های طرف معامله با ایران گرفته و به قربانیان پرداخت کنند.