متن پیام

انعکاس صدای خشم‌تان در اعتراض به واگذاری ناعادلانه‌ی ممرّ معاش‌تان اندوه گرانی شد بر جان مان. دیوارهای زندان به لرزه درآمدند و به گوشمان رسید که نه تنها آب و برق مجانی نشد بلکه خانه‌ی کسب و کار شما زحمت‌کشان نیز به مزایده گذاشته شد و حاصل دسترنج‌تان در جیب‌های غیر قسمت گردید.

در جریان بی‌رحمانه‌ی خصوصی‌سازی‌ها و خصولتی‌کاری‌ها، حق و حقوقتان بریده شد و با دستان پرپینه فرزندانتان را بر سفره‌های بی‌نان نشاندید.

تا برچیده شدن فاصله‌ی طبقاتی و احقاق حقوق پایمال شده‌تان و آزادی تمامی کارگران پیشرو که بی‌عدالتی و تورم کمرشکن را فریاد کردند و به جای شنیده شدن صدای اعتراضشان به غل و زنجیر کشیده راهی زندان شدند، در کنارتان خواهیم بود.

مریم اکبری منفرد – گلرخ ابراهیمی ایرایی»

۱۱ آذر ۱۳۹۷