تنها دستاورد حکومت اسلامی در این ۴۰ سال ساخت مسجد و مستراح در ابتدا و انتهای هر شهر با بودجه چند برابری بوده است .
بسیاری از دانش آموزان سیستانی مدرسه ندارند، وسایل تفریحی ،بهداشتی و آموزشی ندارند. هنوز هم هستند خانواده های کرمانشاهی که در کانکس ها زندگی میکنند اونوقت بودجه رو صرف چه کارهایی میکنند.

13 آذر97