امروز سه شنبه ۱۳ آذر ۹۷ در حالی برگزاری که مزدوران بسیجی با شعار «منافق-فتنه‌گر-پیوندتان مبارک» تلاش کردند دانشجویان را به عقب‌نشینی وادارند، اما دانشجویان در برابر آنها زنجیر کرده و محکم شعار می‌دهند: «معلم زندانی آزاد باید گردد-کارگر زندانی آزادی باید گردد»
درود بر این ایستادگی در برابر مزدوران

13 آذر97 سه شنبه

 

صبح امروز سه شنبه ۱۳ آذر ماه ۹۷ دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به ناکارآمدی های موجود در کشور و به مناسبت روز دانشجو، دست به یک تجمع و اعتراض زدند.
در دستنوشته‌هایی که در دست دانشجویان بود، این نوشته ها به چشم میخورد:
دانشگاه زنده است
سرکوب دانشجویان را متوقف کنید
دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد دانشجویان همچنین ترانه سرود یار دبستانی را بطور دسته جمعی اجرا نمودند.

 

 

امروز سه شنبه ۱۳ آذر ۹۷ کارگران در صفوف فشرده با تظاهرات و راهپیمایی از خیابان طالقانی عبور کرده و به سمت پل نادری رفتند. سپس وارد بازار شدند. در حال حاضر در مقابل مسجد امام جمعه اهواز آخوند جزایری هستند.
شعارهای کارگران:
هیهات من الذله هیهات

 

اعتصابات دانشجویان در آستانه شانزده آذر روز دانشجو رو به گسترش است.
سه شنبه ۱۳ آذر ۹۷

47326382_1154677834692454_5836239691971559424_n.jpg