روز سه شنبه ۱۳آذر۹۷کارگران و کارمندان شرکت پتروشیمی ایلام در اعتراض به استخدامی ها ،پارتی بازی ها و پرداخت نکردن حق و حقوق شان در این شرکت اعتصاب کرده و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
همزمان مادر یکی از کارگران پتروشیمی  به نام «سعید منصوری» در داخل پتروشیمی ایلام اقدام به خودکشی کرد که خوشبختانه با تلاش کارگران ناکام ماند.
سعید منصوری به مدت دو ماه است که در بازداشت بسر میبرد و مادرش به دلیل ندادن حقوق فرزندش اقدام به خودکشی زد.