سخنرانی حسین رضایی  یکی از کارگران فولاد اهواز: « مراقب باشید دست‌های پشت پرده می‌خوان

13 آذر سه شنبه

 

 

تجمع  دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل با اجرای ترانه سرود انقلابی«آفتابکاران جنگل»
سه شنبه  13 آذر ۹۷ دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل درآستانه روز دانشجو در محوطه دانشگاه تجمع کردند
آنها با آویختن یک پلاکارد بزرگ که روی آن نوشته شده بود: دانشگاه زنده است حلقه زده و ترانه سرود انقلابی «آفتابکاران جنگل » را سردادند.
ترانه سرود «آفتابکاران جنگل» برای پیشتازان انقلابی مردم ایران چریکهای فدایی خلق که حماسه سیاهکل علیه دیکتاتور شاه را آفریدند سروده شده و از آن پس برلبان انقلابیون این میهن و همه أزادیخواهان این مرز و بوم نقش بسته است. نقشی ماندگار در مبارزه و پیکار برای آزادی و انسانیت.
سرایندگان امروز این ترانه سرود رهروان راه پیشاهنگان مبارزه مردم ایران علیه دیکتاتوریهای شاه و شیخ هستند.