حمایت جمعی از اعضای هیات مدیره حمید رحمتی معلم آزاده شهرضاکانون صنفی فرهنگیان گیلان از معلمان زندانی و حمایت از اعتصاب
محمودصدیقی پور
جعفر میرزاباقری
سیاوش لاهوتی
عزیز قاسم زاده

چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷