به گزارش فعالان حقوق بشر سعید شیرزاد، زندانی سیاسی در زندان گوهردشت اوایل این هفته در پی درد شدید کلیه به بیمارستان مدنی کرج اعزام شد.

پس از انجام سونوگرافی مشخص شد که کلیه‌ راست این زندانی تا ۸ سانتی‌متر کوچک شده و کلیه‌ی چپ وی نیز کیست دارد.هر دو کلیه‌ این زندانی در وضعیت نامناسبی هستند”. این وضعیت در پی عدم رسیدگی پزشکی در زندان و همچنین ممانعت از اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان به‌وجود آمده است. سعید شیرزاد در سال‌های اخیر بارها دست به اعتصاب غذاهای طولانی‌مدت زده است.
این منبع مطلع به گزارشگرهرانا گفت : “سعید شیرزاد سال گذشته بارها به دلیل درد کلیه به بهداری مراجعه کرده است، بهداری زندان هم از دادستانی درخواست کرده که این زندانی را به بیمارستان خارج از زندان و به پزشکان متخصص اعزام کند؛ اما دادستانی از قبول این درخواست امتناع کرد تا اینکه اوایل هفته‌ی جاری در پی وضعیت نامناسب و درد شدید کلیه‌ها به صورت اورژانسی از زندان به بیمارستان اعزام شد”.

15 آذر 97

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah