ساعاتی پیش خبرگزاریها خبر دادند مقامات کانادا به درخواست مقامات قضایی آمریکا افسر مالی ارشد شرکت چینی «هواوی» Huawei را بازداشت کردند.
وزارت دادگستری کانادا روز چهارشنبه مدیر ارشد (شرکت) جهانی هواوی Huawei را در ونکوور به‌علت نقض تحریمها رژیم ایران بازداشت کرد.
وی که وانژو منگ Meng Wanzhou، نام دارد، با استرداد به آمریکا مواجه است. یک سخنگوی وزارت دادگستری کانادا گفت: وانژو منگ Meng Wanzhou، در اول دسامبر بازداشت شد و جلسه دادگاه او برای روز جمعه تعیین شده است.
شرکت هواوی Huawei یکی از بزرگترین سازندگان تجیهزات شبکه ارتباطات راه دور است. خبرگزاری رویترز با مخابره این خبر افزود: بن ساسه Ben Sasse سناتور آمریکایی این اقدام را ستود و گفت: »این به‌خاطر نقض تحریمهای آمریکا علیه رژیم ایران بوده است.

پنجشنبه ۱۵ آذر ۹۷

 

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah