شعبه یک بیدادگاه رژیم در اراک، وکیل دادگستری و فعال جقوق بشر محمد نجفی و چهار تن دیگر از شهروندان بازداشتی شازند در قیام سراسری دی ماه را جمعا به ۳۰ سال زندان محکوم کرد.
این حکم عیر قانونی و برای محمد نجفی در حالی است که وی دوران محکومیت سه ساله خود در زندان اراک را می گذراند. وی در بخش دوم پرونده که به صورت گروهی صادر شده به اتهام «کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی» به ۱۳ سال زندان محکوم شده است.
علی باقری دیگر فعال مدنی نیز با اتهام مشابه به ۱۳ سال زندان محکوم گشته است.
مسعود عاجلو و بهزاد علی بخشی، شهروندان اراکی نیز هر یک به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شدند.

15 آذر97

https://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah