بزرگداشت روز دانشجو توسط معلمان کرمانشاه جمعه ۱۶ آذر ۹۷