در اجلاس هماهنگی برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر به میزبانی جمهوری اسلامی که خود بانکدار تروریسم و قاچاقچی اصلی مواد مخدر است.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی با متهم کردن آمریکا به تلاش برای فروپاشی شش کشور #ایران، پاکستان، افغانستان، روسیه، چین و ترکیه گفت: «ما فرزندان تمدن‌های بزرگی هستیم. با این حال در معرض یورشی همه جانبه هستیم که نه تنها هویت و استقلال ما را تهدید می‌کند، بلکه مصمم است پیوست‌های دیرپای ما را از هم بگسلد. کشوری که جنگ تجاری با چین راه انداخته است، به پاکستان طعنه می‌زند ، افغانستان را تحقیر می‌کند، ترکیه را تنبیه می‌کند و روسیه را تهدید و ایران را تحریم می‌کند، متهم ردیف اول در شکستن پیوندهای ما است.» رئيس دولت ام القرای بنیادگرایی و تروریسم و مافیای قاچاق مواد مخدر در ایران و منطقه بانعل وارونه زدن گفت:ا از غرب انتظار نداریم که سهمشان را در ازای امنیت و ثبات خود که برای آنها تامین کرده ایم بپردازند، اما بدانند با تحریم ایران توانایی‌های ما برای مبارزه با مواد مخدر و تروریسم آسیب می بیند.»

17 آذر97