نشریه اینترنتی واشنگتن فری بیکن در گزارشی نوشت: دولت ترامپ فاش کرد رژیم ایران در ساخت چند تونل زیرزمینی به داخل اسرائیل که شبه نظامیان حزب الله و دیگر نیروهای تروریستی از آن ها برای حملاتی استفاده می کنند، نقش داشته است. مقام های دولتی آمریکا نگران این هستند که تهران در صدد فراهم کردن مقدمات یک جنگ منطقه ای عظیم باشد.
برایان هوک، مسئول ارشد امور ایران در دولت ترامپ، در مورد تونل ها می گوید: «حفر تونل از زیر مرز به درون کشوری دیگر توسط حزب الله نمونه دیگری از سیاست خارجی رژیم ایران است که توسعه طلبانه و بر هم زننده ثبات در خاورمیانه است.»
تونل های ترور تنها بخشی از مداخلات نظامی تحریک آمیز رژیم ایران در سراسر خاورمیانه شامل سوریه و یمن است.

شنبه ۱۷ آذر ۹۷