وزارت خارجه آمریکا امروز شنبه ۱۷ آذر ۹۷ در صفحه توئیتر خود نوشت: ایالات متحده بازداشت خودسرانه دکتر فرهاد میثمی  را محکوم می کند. ما عمیقا نگران وضعیت سلامت رو به وخامت وی هستیم و از رژیم ایران  میخواهیم او را فورا آزاد کند. مردم ایران شایسته دولتی هستند که به حقوق شان احترام میگذارد، نه دولتی که باعث مرگ آهسته آنها می شود.