عبدالمجید بهرام زهی که از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۷ در زندان زاهدان حبس بود به مدت ۵۰ روز است که با خانواده تماس نگرفته و هیچ اطلاعی از وی در دسترس نیست.
این زندانی به بیماری اعصاب و روان مبتلااست و به گفته پدرش ۹ سال است که تحت درمان میباشد.

یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷