حضور هنرپیشه های معروف فرانسه ماریان کوتیار و ژولیت بینوش در میان معترضان روز شنبه پاریس
مقایسه کنید با هنرپیشه ها و سلیبریتی ها در ایران که در فیلم ها و سریال هایی حضور دارند که تهیه کننده اش دزد و اختلاسگر است و دستمزد آنها از پول به غارت رفته معلمان در صندوق ذخیره تامین می گردد.

18 آذر97