اینجا ایران است….

اینجا ایران است، کشوری که من در آن به دنیا آمده ام و بزرگ میشوم و رشد میکنم ولی در کشورم نمیتوانم زندگی کنم فقط میتوانم زنده بمانم!
زنده ماندن شرط دارد، آنهم اینکه حرف نزنم, ننویسم و چشمهایم را روی اینهمه آزادی ببندم تا خدایی نکرده کشورهای غربی نشنوند و دلشان نخواهد به اینجا پناهنده شوند که آینده ام خراب میشود!!
من سیاست مدارنیستم
از سیاست هم چیزی نمیدانم ولی این را میدانم که در کشورم؛
تورم نداریم،
اختلاس هم اصلا وجود ندارد (در کشورهای همسایه است)
فقر و فحشا هم نداریم (در کشورهای غربی و فرنگی است)
خودسوزی و خودکشی از روی بدبختی در کشورم اتفاق نمی افتد
اعتیاد را هم که اصلا نمیدانیم چیست!؟ من در کشورم آدم معتاد ندیده ام
سرعت اینترنت هم خوب است و ما اصلا برای ارتباط برقرار کردن با همدیگر احتیاج به فیلترشکن نداریم

ما به دیدن اخبار های خارجی هم احتیاج نداریم و پارازیت بهانه است.پارازیتی اصلا وجود ندارد. ناراحت میشوم وقتی اخبار شبانگاهی و صبحگاهی و …. همه از جنایت و بدبختی کشورهای غربی و غرب زده میگوید.
دوست دارم همه این انسان های غربی را به کشورم دعوت کنم تا اینجا در کنار ما در آرامش و راحتی زنده بمانند آخر طفلی ها خیلی گناه دارند که همین چندسال باقی مانده از عمرشان را بخواهند در بدبختی به سر برند از خدایشان می خواهم آن ها را از اینهمه فلاکت نجات دهد و حکومتی سکولار و جمهوری مانند ما نصیبشان کند!
اینجا حتی فرقی بین زندان و بیرون از زندان وجود ندارد خیلی ها نه از روی فقر و بدبختی نه اینکه چون کارتن خواب هستند و جا و مکان ندارند دوست دارند به زندان بروند نه اصلا اینطور نیست!
زندانهای کشورم هم مثل بیرون از زندان عالی است و پر از رسیدگی. حتی زندانیانی که غذا دوست ندارند بخورند را به زور به بیمارستان میبرند و به آنها رسیدگی میکنند که خدایی ناکرده اتفاقی برایشان نیفتد.
پست های اداری در اختیار تحصیل کرده هاست و پارتی بازی در اینجا وجود ندارد و همه چی قانون دارد و همه اینهایی که میبینید بیکارند فقط مشکلشان این هست که زیادی تحصیل کرده اند از کار عقب افتادند.
خلاصه اینکه اگر دوست داشتید در کشوری مثل گل و بلبل زنده بمانید به اینجا پناهنده شوید که خیلی خوب است ولی تنها یک شرط دارد آنهم اینکه دست به قلم نباشید و ننویسید.

پدرم هم که در زندان است ۶۰ روز است از او بیخبریم فقط و فقط به خاطر اینکه نویسنده است!!
قطعا پدرم از اینهمه ویژگیهای خوب بیخبر بود و حتما زمانی که از زندان آزادش شد از مزیتهای خوب کشورم به او هم میگویم که دیگر بیشتر از این به دنبال آزادی و گرفتن حقوق مردمش نباشد.
آخر نمیشود که در یک کشور همه چیز اینقدر عالی باشد؟!!

۱۸ آذر ماه ۱۳۹۷

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah